Samira's Jungiaanse Archetypische Psychologie

Deze pagina in muziek:

“Mensen hebben de mogelijkheid om te fantaseren, wat betekent dat ongeacht hoe lelijk je wereld geworden is, je altijd een nieuwe kan creëren waarin je ontsnappen kan.
Als dat geen magie is dan weet ik niet wat wel.”

Erin van Vuren

Ik schreef de scriptie
Discovering wild imagination,
A Jungian, archetypal vision

Interesse? Mail me.

Het Westerse gedachtegoed is natuurlijk sterk beïnvloed door Christelijke invloeden. Nu is het zo dat het Christendom fantasie afwijst. Deze zienswijze ligt ten grondslag aan de huidige dominante Westerse visie op fantasie, namelijk dat het een ‘vlucht van de realiteit’ is. Als we kijken naar de Oude Grieken en bepaalde andere culturen dan zien we bijvoorbeeld een hele andere opvatting: zij waarderen fantasie (meer).

Het is pas sinds de laatste 150 jaar dat dromen en fantasie meer serieus genomen worden in het Westen. Dit komt omdat sinds die tijd psychoanalytici en psychologen zich over deze fenomenen hebben gebogen. Waaronder Jung. In hun studies ondekten zij dat er diepe psychische waarheden in de fantasie en dromen verborgen zitten. Ze ontdekten dat het een symbolische taal is. Maar doordat we de fantasie en dromen duizenden jaren lang links hebben laten liggen, zijn we hier blind voor geworden. Daarbij weten de meeste mensen niet dat de beeldtaal metaforisch is, niet letterlijk. De symbolen beelden een betekenis uit. De beeldtaal moet vertaald worden naar woorden voordat we onze fantasie en dromen kunnen begrijpen. Hoe? Dat kan je eigenlijk alleen ontdekken door het zelf te ervaren in een sessie. (De theorie lees je in de scriptie, maar deze kan wat moeilijk te bevatten zijn als je dit nog nooit ervaren hebt).

“Ik wil nog één ding weten,” zei Harry. “Is dit echt? Of speelt het zich alleen maar in mijn hoofd af?”

Perkamentus glimlacht stralend en zijn stem was luid en krachtig, ookal daalde de lichtgevende mist weer neer en verhulde die zijn gedaante. 

“Natuurlijk speelt het zich in je hoofd af, Harry, maar waarom zou dat in ‘s hemelsnaam moeten betekenen dat het niet echt is?”

Fragment uit Harry Potter en de Relieken van de Dood, van J.K. Rowling.

Wil je contact?

hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek persoonlijkheidsproblematiek
posttraumatische stress klachten
relatieproblemen
stemmingsklachten

Jungiaanse Archetypische Psychologie

angstklachten
vroegkinderlijke problematiek
identiteitsproblematiek
levensfasenproblematiek


vervlakking 
overspannenheid
burnout
aanpassingsstoornis 
zwangerschaps- en geboortetrauma’s

KVK: 81533101
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden