Samira's Jungiaanse Archetypische Psychologie

Deze pagina in muziek:

Samira betekent ‘compagnon in nachtelijke conversaties’. Een metgezel voor maskerloze gesprekken. Het soort gesprekken die horen onder een nachtelijke hemel, naast een kampvuur. Gesprekken vol wensen en dromen. Het soort gesprekken dat we al eeuwenlang hebben met de maan en de sterren; het eeuwige licht in de duisternis. Gesprekken waarbij hoop oplicht. Waarbij vertrouwen schijnt en de waarheid zich onthult. Gesprekken vol puurheid, echtheid en bezieling. 

Vannacht,
zoek ik waar ik
te bang was om te kijken.
Vannacht,
lach ik in plaatsen
waar ik huilde.
Vannacht,
zal ik kracht vinden
in het gebrokene.
Vannacht,
verander ik
het verhaal.

C.R. Elliot

Over Anouk

Ik deed de B.A. Creatief schrijven en journalistiek in Londen. Hier leerde ik over creativiteit en de kunst van het vragen stellen. Daarna werd ik communicatie-adviseur bij de Nederlandse krijgsmacht; een functie waarin ik denken kan combineren met doen. De vrije uren vul ik met het schrijven van fantasy fiction. Van 2018 tot 2022 deed ik de MSc psychologie en verdiepte ik mij in de Jungiaanse, archetypische psychologie. Wat voor mij doorslaggevend was? Het werken vanuit ervaring. Geen zweverig gedoe, gewoon (zelf) doen. Ik geloof niet dat ik een goede psycholoog word van (alleen maar) boeken lezen op mijn bank. Immers: ervaring is de beste leermeester. 

Missie

Mijn missie is om mensen vooruit te helpen door hen te begeleiden naar meer bewustwording en bezieling, en indien nodig door hen bij te staan in de analyse en verwerking van problemen. 

Ieder mens is een uniek wezen. Mijn werkwijze is daarom gericht op zelfontdekking. Via socratische vragen probeer ik iemand naar zelfinzicht te begeleiden en hem of haar te helpen bij het ontdekken van eigen waarheden en oplossingen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door de Jungiaanse en archetypische invalshoek: samen met de cliënt onderzoek ik wat onbewust is en werken we aan bewustwording, de sleutel tot zelfverwezenlijking. Ik integreer filosofische inzichten en kennis uit andere therapievormen. Ik zie een mens als een holistisch wezen en werk aan het verbinden van geest, lichaam en ziel. Ik geloof in: ‘Waar een wil is, zal zich vroeg of laat een weg ontvouwen.’ Als psycholoog stel ik mijzelf de taak om een veilige omgeving te creëren waarin het vertrouwd voelt voor de cliënt om vrijuit op te brengen wat hem of haar bezighoudt. Daarbij stimuleer ik de cliënt om zelf keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn kernwaardes zijn: gelijkwaardigheid, veiligheid, integriteit en vertrouwen. 

gelijkwaardig

veilig

integer

vertrouwen

Wil je contact?

hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek persoonlijkheidsproblematiek
posttraumatische stress klachten
relatieproblemen
stemmingsklachten

Jungiaanse Archetypische Psychologie

angstklachten
vroegkinderlijke problematiek
identiteitsproblematiek
levensfasenproblematiek


vervlakking 
overspannenheid
burnout
aanpassingsstoornis 
zwangerschaps- en geboortetrauma’s

KVK: 81533101
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden