Samira's Jungiaanse Archetypische Psychologie

Deze pagina in muziek:

Samira betekent ‘compagnon in nachtelijke conversaties’. Een metgezel voor maskerloze gesprekken. Het soort gesprekken die horen onder een nachtelijke hemel, naast een kampvuur. Gesprekken vol wensen en dromen. Het soort gesprekken dat we al eeuwenlang hebben met de maan en de sterren; het eeuwige licht in de duisternis. Gesprekken waarbij hoop oplicht. Waarbij vertrouwen schijnt en de waarheid zich onthult. Gesprekken vol puurheid, echtheid en bezieling. 

Vannacht,
zoek ik waar ik
te bang was om te kijken.
Vannacht,
lach ik in plaatsen
waar ik huilde.
Vannacht,
zal ik kracht vinden
in het gebrokene.
Vannacht,
verander ik
het verhaal.

C.R. Elliot

Over Anouk

Ik deed de B.A. Creatief schrijven en journalistiek in Londen. Hier leerde ik over creativiteit en de kunst van het vragen stellen. Daarna werd ik communicatie-adviseur bij de Nederlandse krijgsmacht; een functie waarin ik denken kan combineren met doen. De vrije uren vul ik met het schrijven van fantasy fiction. Op uitzending werkte ik met een Jungiaans psycholoog. Hij liet mij inzien dat er ook nog zoiets als een binnenwereld bestond. Het gevolg? Ik begon aan de opleiding tot Jungiaans analytisch therapeut en verdiepte mij in de Jungiaanse, archetypische psychologie. Ik wist met die keuze niet alleen mezelf te verbazen. Wat voor mij doorslaggevend was? Het werken vanuit ervaring. Ik geloof niet dat ik een goede psycholoog word van (alleen maar) boeken lezen op mijn bank. Je eigen psychotherapie staat centraal in de opleiding tot Jungiaans, archetypisch psycholoog. Geen zweverig gedoe, gewoon doen. Het werkt vanuit een Zen-filosofie, waarbij een meester iemand is die dieper heeft gebogen dan de leerling. Ervaring is de beste leermeester en daarom werk ik vanuit het gewonde-heler principe.

“Helers zijn spirituele krijgers die de moed hebben gevonden om de duisternis van hun zielen te verslaan. Ontwakend en rijzend uit de dieptes van hun grootste angsten, als een feniks die oprijst uit het as. Herboren met een wijsheid en kracht die een licht creëren dat helder genoeg schijnt om anderen te helpen, aan te moedigen en te inspireren uit hun eigen duisternis.” ​

Melanie Koulouris​

Missie

Mijn missie is om mensen vooruit te helpen door hen te begeleiden naar meer bewustwording en bezieling, en indien nodig door hen bij te staan in de analyse en verwerking van problemen. 

Ieder mens is een uniek wezen. Mijn werkwijze is daarom gericht op zelfontdekking. Via socratische vragen probeer ik iemand naar zelfinzicht te begeleiden en hem of haar te helpen bij het ontdekken van eigen waarheden en oplossingen. Mijn begeleiding kenmerkt zich door de Jungiaanse en archetypische invalshoek: samen met de cliënt onderzoek ik wat onbewust is en werken we aan bewustwording, de sleutel tot zelfverwezenlijking. Ik integreer filosofische inzichten en kennis uit andere therapievormen (o.a. EMDR). Ik zie een mens als een holistisch wezen en werk aan het verbinden van geest, lichaam en ziel. Ik geloof in: ‘Waar een wil is, zal zich vroeg of laat een weg ontvouwen.’ Als psycholoog stel ik mijzelf de taak om een veilige omgeving te creëren waarin het vertrouwd voelt voor de cliënt om vrijuit op te brengen wat hem of haar bezighoudt. Daarbij stimuleer ik de cliënt om zelf keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Mijn kernwaardes zijn: gelijkwaardigheid, veiligheid, integriteit en vertrouwen. 

gelijkwaardig

veilig

integer

vertrouwen

Visie

Reviving the soul and discovering dreams. De ziel wekken en dromen ontdekken. 

Praktische informatie

De praktijk is lid van de door de overheid erkende geschilleninstantie SCAG. Reg. nr.10762.
De behandeling valt onder het klacht- en tuchtrecht.                                                   Aspirant-lid JVATN reg. nr.20016. De JVATN is een erkende beroepsvereniging.

Wil je contact?

hechtingsproblematiek en ontwikkelingsproblematiek persoonlijkheidsproblematiek
posttraumatische stress klachten
relatieproblemen
stemmingsklachten

Jungiaanse Archetypische Psychologie

angstklachten
vroegkinderlijke problematiek
identiteitsproblematiek
levensfasenproblematiek


vervlakking 
overspannenheid
burnout
aanpassingsstoornis 
zwangerschaps- en geboortetrauma’s

KVK: 81533101
Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden